2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

JUSTINAS    KAROSAS

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 14

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1937-09-07
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Sangrūdos kaimas, Marijampolės rajonas
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantūra filosofijos 1969
Aukštasis Vilniaus universitetas lietuvių kalba ir literatūra 1963

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas daktaras , vardą Profesorius

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas 1992 -
Druskininkų savivaldybės Tarybos narys 2000 - 2008

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas
17. Visuomeninė veikla Tarpparlamentinių ryšių su VFR vicepirmininkas, ryšių su Baltarusija grupės pirmininkas.
18. Pomėgiai meistravimas sodyboje, detektyvinių romanų skaitymas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vida
20. Vaikų vardai (pavardės) Aušra, Edita

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė