2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

MARIJA AUŠRINĖ    PAVILIONIENĖ

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 11

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1944-04-06
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Kaunas
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas habilituota daktarė 1999
Aukštasis Kijevo universitetas humanitarinių mokslų daktarė 1977
Aukštasis Vilniaus universitetas anglų kalba ir literatūra 1967

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų habilituota daktarė , vardą profesorė

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Buvau - Liberalų demokratų partijos narė, esu - Lietuvos socialdemokratų partijos narė.
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Bedarbė
17. Visuomeninė veikla Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos Tarybos pirmininkė
18. Pomėgiai filosofija, menas, muzika
19. Šeiminė padėtis našlė
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rolandas Pavilionis
20. Vaikų vardai (pavardės) Šarūnas Šaltis, Žygimantas Pavilionis

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė