2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1931-07-06
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Anykščių r. Jūsiškių kaimas
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Kauno Politechnikos institutas Radiotechnika 1960

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas daktaras , vardą Profesorius

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidiumo narys, Mandatų ir etikos komiteto pirmininkas 1990 - 1992
Lietuvos Respublikos Seimas, Vicepirmininkas 1992 - 1996
Lietuvos Respublikos Seimas, Teisės k. narys, k-to pirmininkas 1996 - 2001
Europos Parlamento narys 2004 -

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Europos Parlamentas, Teisės komiteto narys, SINEA delegacijos vicepirmininkas
17. Visuomeninė veikla Politikos avalgininkas
18. Pomėgiai pėščiūjų turizmas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rita
20. Vaikų vardai (pavardės) Rūta, Paulius, Eglė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Ieškau tiesos, kalbu tik tai, ką galvoju, stengiuosi matyti ir pabrėžti kiekvieno žmogaus tik gerąsias savybes, nepraeinu pro šalį tų, kuriems reikalinga pagalba