2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

BIRUTĖ    VĖSAITĖ

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 3

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1951-08-19
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Kauno m.
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus Valstybinis universitetas Anglų kalba ir literatūra
Aukštasis Kauno Politechnikos institutas Chemikė - technologė

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos - technologijos daktarė , vardą Docentė

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2004
Lietuvos Respublikos Seimas 2004 - 2008
Lietuvos Respublikos Seimas 2008 -

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė
17. Visuomeninė veikla Kauno moterų užimtumo ir informacijos centro - Tarybos pirmininkė
18. Pomėgiai knygos, sportas, aplinkos tvarkymas
19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Edmundas Miliutis
20. Vaikų vardai (pavardės) Feliksas Miliutis

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė