2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

JUSTAS VINCAS    PALECKIS

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 2

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1942-01-01
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Nenurodė
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Samara (Kuibyševas)
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis TSRS URM Aukštoji diplomatinė mokykla diplomatas 1969
Aukštasis Vilniaus Universitetas žurnalistika 1964


13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų, lenkų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) 1966-1989 TSKP; 1989-1990 savarankiška LKP; 1990-1991 LDDP; 1991- iki dabar LSDP

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 - 1992
Europos Parlamentas 2004 - 2009

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Europos Parlamentas, narys
17. Visuomeninė veikla LSDP pirmininko pavaduotojas; LR žurnalistų sąjungos narys
18. Pomėgiai knygos, teatras, tenisas, sodo darbai
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Laima Paleckienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Rimvydas, Algirdas, Justina

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė