Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas    CEGELIS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 102

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1947 m. vasario 20 d. Alytaus rajono Miroslavo apylinkėje, Seimeniškių kaime, valstiečio šeimoje.
  Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis.
  1964 m. baigė Miroslavo vidurinę mokyklą.
  1968 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos filologijos fakultetą ir įgijo istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.
  1975 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko specialybę.
  1968 m. rugpjūčio mėn. – 1969 m. gegužės mėn. – Valstybinis centrinis archyvas, mokslinis bendradarbis.
  1969 m. birželio mėn. – 1970 m. birželio mėn. – tarnyba TSRS kariuomenėje.
  1970 m. liepos mėn. – 1971 m. liepos mėn. – Valstybinis centrinis archyvas, vyr. mokslinis bendradarbis.
  1971 m. liepos mėn. – 1975 m. birželio mėn. – Vyriausioji enciklopedijų redakcija, vyr. mokslinis redaktorius.
  1975 m. liepos mėn. – 1980 m. liepos mėn. – Lietuvos komjaunimo centro komitetas, lektorius, lektorių grupės vadovas.
  1980 m. rugpjūčio mėn. – 1988 m. rugsėjo mėn. – Kompartijos Vilniaus miesto komitetas, instruktorius, Orgskyriaus vedėjo pavaduotojas, administracinių, prekybos ir finansų organų skyriaus vedėjas.
  1988 m. spalio mėn. – 1991 m. rugsėjo mėn. – Lietuvos Respublikos muitinės viršininkas.
  1991 m. spalio mėn. – 1994 m. birželio mėn. – UAB „Arika“ generalinis direktorius.
  1994 m. liepos mėn. – 1997 m. kovo mėn. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus mieste, apskrityje.
  1997 m. birželio mėn. – 1998 m. lapkričio mėn. – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Savivaldybių reikalų skyriaus vedėjas.
  1998 m. gruodžio mėn. – 2000 m. vasario mėn. – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas.
  Nuo 2000 m. kovo mėn. – advokatas, kontora Vilniuje.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 621 buvo paskirtas Vilniaus apskrities Administracinių ginčų komisijos pirmininku, tačiau nebuvo skirta finansavimo, todėl ši komisija veiklos nepradėjo.
  Gimtoji kalba – lietuvių. Lenkų kalba šneka laisvai, rusų kalba šneka ir rašo laisvai, prancūzų kalba – su žodynu.
  Vedęs. Žmona Almutė Cegelienė, gimusi 1950 m., Vilniaus apskrities archyve dirba vyresniąja archyvare.
  Duktė Aušra Dudavičienė SODROS Vilniaus skyriuje dirba specialiste. Duktė Rūta Bernotienė Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje dirba laborante. Duktė Rasa Trukšinienė su šeima gyvena Londone.
  Nuo 2005 m. pabaigos su žmona gyvena Giedraičių miestelyje, Molėtų rajone.
  2007 m. gruodžio mėn. buvo išrinktas Giedraičių bendruomenės centro tarybos pirmininku.