Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Pranciškus    ZARAMBA

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr.39)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 95

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Pranciškus ZARAMBA
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Tarybos narys (Akmenės raj.)
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Gražvyda
  Pavardė: Zarambienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Individuali R. Gerybėnės įmonė, pensijų nešiojimo agentė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Šiauliai Pirktas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Gumbakių km. Akmenės raj. Paveldėtas, statytas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Zubrelių km., Biliūniškių km., Gumbakių km. Akmenės raj. Pirkta

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Žemės ūkio veiklos pajamos nenurodyta
  Su darbo santykiais susijusios pajamos nenurodyta