Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Regina    ŠEVELKAITIENĖ

Apygarda: Marių (Nr.21)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 53

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1961-09-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Klaipėda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Radviliškis
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Kauno Technologijos Universiteto Socialinių mokslų fakultetas Viešojo administravimo magistras 2005
  Aukštasis universitetinis Klaipėdos Universiteto Kvalifikacijos kėlimo institutas Socialinio darbo vadovo kvalifikacija 1999
  Aukštasis universitetinis Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto gydytojų tobulinimosi skyrius Gydytojo oftalmologo 1993
  Aukštasis universitetinis Vilniaus Universitetas, pediatrijos fakultetas Gydytojo pediatro 1986
  Vidurinis Radviliškio V. Valsiūnienės vid. m-kla 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Komjaunuolė
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Klaipėdos vaikų ligoninė, oftalmologė
  17. Visuomeninė veikla VšĮ Informacijos ir paramos gausiai šeimai centro steigėja, VšĮ "Nuo pradžios" (Home-Start Lietuvoje), steigėja, Tarybos pirmininkė, Europos daugiavaikių šeimų organizacijų konfederacijos (ELFAC) steigėja, Europos socialinės atskirties mažinimo platformos (ESIP) Tarybos narė
  18. Pomėgiai Skaitymas, Muzika, Kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Viktoras Ševelkaitis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Dominykas Ševelkaitis, Vaikas Karolina Ševelkaitytė, Vaikas Ida Ševelkaitytė, Vaikas Viktorija Ševelkaitytė, Vaikas Liudovika Ševelkaitytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė