Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas    KOPŪSTAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 47

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Algirdas KOPŪSTAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Ukmergės rajono savivaldybė, meras
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Zofija
  Pavardė: Belickienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: UAB "GERAS SKONIS", direktorė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) UKMERGĖ PIRKTA
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) UKMERGĖ DOVANOTA
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) UKMERGĖS R. PAVELDĖTA
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) UKMERGĖ PIRKTA
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) UKMERGĖS R. PIRKTA
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) UKMERGĖS R. PIRKTA
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai UKMERGĖS R. PIRKTA
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai UKMERGĖS R. DOVANOTA
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai UKMERGĖ PIRKTA

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Žemės ūkio veiklos pajamos UAB "ATKOČIŲ AGROSERVISAS"
  Žemės ūkio veiklos pajamos UAB "GERAS SKONIS"
  Žemės ūkio veiklos pajamos NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
  Kitos pajamos SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UKMERGĖS SKYRIUS
  Kitos pajamos UAB "ATKOČIŲ AGROSERVISAS"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "GERAS SKONIS"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "GERAS SKONIS"
  Akcijos UAB "ATKOČIŲ AGROSERVISAS"

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Suteikta paskola UAB "ATKOČIŲ AGROSERVISAS" 2007
  Suteikta paskola Z. BELICKIENĖS AGROSERVISO ĮMONĖ "ŪKININKAS" 2006

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Individuali įmonė Z. BELICKIENĖS AGROSERVISO ĮMONĖ "ŪKININKAS" ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "ATKOČIŲ AGROSERVISAS" ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "GERAS SKONIS" MĖSOS PERDIRBIMAS

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai VARINĖS KAIMO BENDRUOMENĖ NARĖ
  Pareigos ar ryšiai VIETOS VEIKLOS GRUPĖ NARĖ
  Pareigos ar ryšiai MIŠKININKŲ KLUBAS NARYS
  Pareigos ar ryšiai UKMERGĖS KREDITO UNIJA STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS

  X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
  Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
  Artimieji giminaičiai ZOFIJA BELICKIENĖ GALIMAS DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE
  Artimieji giminaičiai GEDIMINAS LAPUKAS UKMERGĖS RAJONO PABAISKO SENIŪNAS