Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zenonas    BUIVYDAS

Apygarda: Saulės (Nr.24)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 40

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1966-11-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Priekulės miestelis Liepojos raj. Latvijos Respublika
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Teisininkas 2007
  Aukštasis universitetinis Lietuvos Teisės Universitetas Teisininkas 2002
  Aukštesnysis Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla Radiotechniko 1993

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Teisės mokslų magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Latvių, Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LIETUVOS VALSTIEČIŲ LAIUDININKŲ SĄJUNGA

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Miesto Ūkio ir Plėtros Komiteto pirmininkas 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nacionalinė Mokėjimo Agentūra prie Žemės Ūkio Ministerijos direktoriaus pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Visuomeninė Organizacija "Lietuvos krikščioniškas fondas" Visuomeninė Organizacija "Vaikų krikščioniško ugdymo draugija"
  18. Pomėgiai Skaityti, Medžioti, Keliauti su šeima
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Neringa Buivydienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Rūta Buivydaitė (gim. 1990m.08.31), Vaikas Paulius Buivydas (gim. 1992m.04.24), Vaikas Dovydas Buivydas (gim. 1993m.04.07), Vaikas Daiva Buivydaitė (gim. 1994m.06.20), Vaikas Petras Buivydas (gim. 1995m.09.11), Vaikas Jonė Buivydaitė (gim. 2000m.11.20), Vaikas Luka Buivydaitė (gim. 2007m.03.02)

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Vertinu komandinį darbą