Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rimantas    KUMPIS

Apygarda: Zarasų - Visagino (Nr.52)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 34

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1956-02-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Visaginas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Taip
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  1996 metais teismo sprendimu buvau baustas už netinkamą tarnybinio buto įforminimą.

  10. Gimimo vieta Šiaulių raj. sav. Gruzdžių miestelis
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Daktaro laipsnis Obninsko atominės energetikos institutas Rusija Branduolinių energetinių įrengimų eksploatacija 1996
  Aukštasis Vilniaus inžinerinis statybos institutas - VISI Inžinierius statybininkas 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nepartinis

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Visagino miesto tarybos narys -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos AB bankas SNORAS, Visagino taupomojo skyriaus viršininkas
  17. Visuomeninė veikla Visagino profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas
  18. Pomėgiai Kolekcionuoju vaškines žvakes
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vida
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Monika Kupstienė, Vaikas Jurga

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė