Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Konstantas    RAMELIS

Apygarda: Ignalinos - Švenčionių (Nr.53)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 17

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1938 m. kovo 12 d. Švenčionių rajono Užupio kaime valstiečių šeimoje.
  1953 m. baigė Ignalinos rajono Gilūtų septynmetę mokyklą ir įstojo į Švenčionėlių pedagoginę mokyklą, kurią baigė 1957 m. ir įgijo mokytojo specialybę.
  1968 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą, o 1974 m. – Istorijos fakultetą.
  1957 m. buvo paskirtas Švenčionių rajono lenkiškosios Jaciūnų septynmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytoju, tačiau po poros mėnesių buvo pašauktas į karinę tarnybą, kurią atlikęs 1960 m. grįžo dirbti į Švenčionių rajono švietimo skyrių. 1960 m. gruodžio mėnesį buvo paskirtas Švenčionių rajono Sarių aštuonmetės mokyklos direktoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1970 metų gruodžio mėnesio, t. y. iki buvo išrinktas Švenčionių rajono teismo teisėju. Nuo 1973 m. iki 1994 m. gruodžio mėnesio buvo šio teismo pirmininkas.
  Nuo 1995 m. sausio 1 d. Respublikos Prezidento dekretu buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku ir šias pareigas ėjo iki kadencijos pabaigos, t. y. iki 2008 m. kovo 12 d.
  Lietuvos advokatų Tarybos 2008 m. gegužės 29 d. nutarimu pripažintas advokatu.
  Lanko teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursus, skaito paskaitas teisėjams, advokatams, kitiems teisininkams. Stažavosi Vokietijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Liuksemburge, JAV, Olandijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir kt.
  Buvo renkamas Lietuvos teisininkų draugijos tarybos ir valdybos nariu, Vyriausybės potvarkiu buvo paskirtas komisijos, rengusios 1997 m. nuosavybės atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą, nariu. Nuo 1999 m. buvo paskirtas naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rengimo grupės nariu, yra šio kodekso komentaro bendraautoris. Dalyvavo rengiant nemažai kitų įstatymų projektų.
  Iki 2008 metų kovo mėnesio buvo pretendentų į teisėjus ir pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos narys. Dabar yra Advokatų egzaminų komisijos narys ir teisėjų Atrankos komisijos narys.
  Vedęs. Žmona Regina – ūkininkė.