Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Julius    VEDECKIS

Apygarda: Radviliškio (Nr.44)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų sąjunga
numeris sąraše: 32

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1950 m. sausio 8 d. Radviliškio rajono Balandiškių kaime, valstiečių šeimoje.
  Senelis Vincas Vedeckis buvo nepriklausomos Lietuvos pirmojo Seimo narys. Tėvas – stalius dailidė, amatininkas ir laisvas ūkininkas valstietis. (Tais neramiais laikais jis buvo vienintelis valstietis Lietuvoje, nepanoręs būti kolūkiečiu, už tai daug metų buvo persekiojamas.)
  Mokytis pradėjo Radviliškio rajono Pašušvio aštuonmetėje mokykloje. Ją baigė 1965 m. ir neakivaizdiniu būdu pradėjo mokytis Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (akordeono klasėje).
  Po metų (šešiolikos metų) buvo paskirtas tos pačios Pašušvio mokyklos muzikos mokytoju ir Pašušvio kultūros namų direktoriumi. Dar nebaigęs mokslų 1969 m. kaip akordeono specialistas buvo perkeltas į Radviliškio muzikos mokyklos Baisogalos filialą. Dirbo mokykloje (jau baigęs Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą) ir tapo Šeduvos Velnių malūno – kavinės „Užuovėja“ brolių Vedeckių estradinio orkestro vadovu. Ten grojo akordeonu iki 1992 m.
  1975 m. iš Baisogalos buvo perkeltas į Radviliškio vaikų muzikos mokyklą. Joje iki 1988 m. dirbo mokytoju.
  1976 m. įstojo į Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Specialybė – muzika ir dainavimas. Baigė 1981 m.
  Dirbo muzikos mokykloje. 1980 m. buvo pakviestas dirbti į V. Valsiūnienės vidurinę mokyklą. Joje per penkerius metus įrengė (tuo metu tai buvo elektroninis stebuklas) sąjunginės reikšmės muzikos kabinetą. (Turi 5-tos kategorijos radijo aparatūros montuotojo kvalifikaciją, 4-tos kategorijos šaltkalvio remontininko kategoriją, suvirintojo ir staliaus diplomus).
  1993–1996 m. savadarbiu elektroniniu akordeonu Raudondvario žemės ūkio technikumo studentus mokė groti, dainuoti ir linksminti kitus. (Akordeonas grojo kaip visas orkestras, todėl atvažiuodavo konsultuotis inžinieriai iš Žitomiro, Minsko elektroninių muzikos instrumentų gamyklos.)
  1980 m., likus metams iki Valstybinės konservatorijos baigimo, Šiaulių televizorių gamykloje subūrė moterų chorą. Po metų choras užėmė penktąją vietą tarp pajėgiausių Lietuvos chorų. Šio choro padedamas išlaikė valstybinius egzaminus. Tai buvo pirmas kandidato aukštasis išsilavinimas. Chorui vadovavo dar 5 metus. Kai nebevadovavo, choras žlugo, nors jam vadovavo ne kaimietis J. Vedeckis, bet Šiaulių docentai.
  1982 m. subūrė Radviliškio poliklinikos medikų chorą, kuris lengvai pateko į Respublikinę dainų šventę. Į šventę važiavo ir kandidato vadovaujamas Žemės ūkio mašinų gamyklos mišrus choras.
  Tais pačiais metais kaip dirigentas ir meno vadovas sukūrė Radviliškio muzikos mokyklos, rajono kultūros namų kaimo kapelas, kurios Respublikoje užėmė antrąją ir trečiąją vietas.
  Ne vienas kandidato mokinys tapo mokytoju, dėstytoju, žymiu dirigentu ir net valstybės veikėju.
  Už nepailstamą triūsą dirbant keliose darbovietėse ir kaip mokytojas, dėstytojas, meno vadovas, dirigentas, konstruktorius elektronikas ir organizatorius visuomenininkas apdovanotas gausybe Respublikos ir rajono garbės raštų.
  Kadangi tėvai buvo tikintys katalikai, 1999 m. baigė Tarptautinį Biblijos institutą, esantį Ochlahomoje. Specialybė – evangelikas misionierius. Tai antrasis aukštasis išsilavinimas. Už darbą pagal šią profesiją atlyginimo negauna. Tai hobis.
  Trauką politikai jautė nuo pat vaikystės. Gal genus gavo iš tėvų, o tėvai iš pirmojo Seimo nario senelio V. Vedeckio. Mokydamasis Tarptautiniame Biblijos institute dalyvavo konkurse „Padovanok savo viziją Lietuvai“. Jame išreiškė savo nuomonę (55 lapai) apie dabartinę Lietuvos savivaldą. Už tai 2007 m. vasario 28 d. buvo apdovanotas.
  Dirba kompiuteriu ir rašo akląja sistema. Remontuoja kompiuterius, įdiegia programas ir jomis naudojasi.
  1998 m., dar mokydamasis Tarptautiniame Biblijos institute, susidomėjo teise, nes norėjo palyginti Biblijos įstatymus, teisėjų knygas su Seimo įstatymais ir Lietuvos teise. Taip tapo visuomeniniu žmogaus teisių, valstybės ir viešųjų interesų gynėju. Šiuo darbu – žmogaus teisių gynimu – užsiima iki šiol.
  Našlys. Vyresnioji duktė Danutė dirba banke Radviliškyje. Jaunesnioji duktė Aida mokosi Kauno universitete.