Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Bronė    MARKEVIČIENĖ

Apygarda: Žaliakalnio (Nr.14)
Iškėlė: Partija "Jaunoji Lietuva"

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija "Jaunoji Lietuva"
numeris sąraše: 4

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1944-07-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaišiadorių rajonas
  11. Tautybė Lenkas (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas materialinis-techninis aprūpinimas, ekonomika ir planavimas 1987

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Bakalauras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Lenkų, Rusų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautinė partija "Lietuvos kelias"
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos laikinai nedirbu
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai knygos, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Henrikas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Diana, Vaikas Erikas, Vaikas Andrius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė