Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Viačeslav    TITOV

Apygarda: Baltijos (Nr.20)
Iškėlė: Lietuvos rusų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos rusų sąjunga
numeris sąraše: 4

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
  DUOMENŲ IŠRAŠAS
  I. Privalomas registruoti turtas: 152500,00 Lt
  II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 10000,00 Lt
  III. Piniginės lėšos: 2213,00 Lt
  IV. Suteiktos paskolos: 30000,00 Lt
  V. Gautos paskolos: 60268,00 Lt
  METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
  GPM305 formos deklaracijos:
  Gautų pajamų suma
  (GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
  39996,77 Lt
  Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
  (GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
  9762,00 Lt

  Pastaba. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnį, kandidatas pateikia gyventojo pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus. 2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose deklaracijos pateikiamos už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31