Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arūnas    MALIAUKA

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 63

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Arūnas MALIAUKA
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Informacija nepateikta
  Kitos darbovietės, pareigos: UAB "VILGERA"

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Milda
  Pavardė: Maliaukienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, virėja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilnius Pirkimas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilnius Pirkimas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "VILGERA"
  Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos Ovidijus Jankauskas, pagal verslo liudijimą atlikti statybos darbai

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "VILGERA"

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola UAB "VILGERA"