Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jurga    VIDUGIRIENĖ

Apygarda: Naujamiesčio (Nr.1)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 7

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1978-06-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta KAUNAS
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU KHF Lietuvių filologija 2001

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Lietuvių filologijos magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Esu nepartinė kandidatė. Prieš dešimt metų buvau konservatorių partijos sąrašuose.
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Informacijos Mainų Centras Ltd., Generalinė direktorė
  17. Visuomeninė veikla Airijos Lietuvių Bendruomenės (ALB) pirmininkė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdybos narė, Naujosios emigracijos reikalų komisijos pirmininkė
  18. Pomėgiai Grožinė literatūra, klasikinė muzika, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Mindaugas Vidugiris
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Jovaras Vėtra Vidugiris

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  2007 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanota garbės sidabro ženklu "Už nuopelnus"