Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintaras    STEPONAVIČIUS

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 2

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1967-07-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klaipėda
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Grioningeno Karališkasis universitetas 1999
  Aukštasis Vilniaus universitetas Teisininkas 1992
  Aukštasis Birmingemo universiteto Europos teisės institutas 1992
  Aukštasis Kopenhagos universitetas 1991
  Aukštasis Hagos tarptautinė teisės akademija 1990


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Respublikos liberalų sajūdžio

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto taryba 1997 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimas 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo Pirmininko pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Pilietinių iniciatyvų centro, Lietuvos žmogaus teisių centro narys-steigėjas, Liveralios minties instituto, VO "Gelbėkit Vaikus" Valdybos narys, VO "Liberalios reformos", Rotary - Vilniaus Perkūno RK narys, Gintaro Steponavičiaus paramos fondo steigėjas
  18. Pomėgiai žmogaus teisės, muzika, knygos, kinas, krepšinis
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ugnė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Mykolas, Vaikas Urtė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė