Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Edmundas    VALANTIEJUS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Pilietinės demokratijos partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Pilietinės demokratijos partija
numeris sąraše: 8

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1958-11-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Padvarių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta PADVARI7 KAIMAS KRETINGOS RAJ.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Specialus vidurinis Vilniaus 47 technikos mokykla laikrodininkas - graveris 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Pilietin4s demokratijos partija
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "VUDVA",direktorius
  17. Visuomeninė veikla Kretingos raj. Tarybos narys, antikorupscinės komisijos pirmininkas, ekonominės plėtros ir ūkio komitetas
  18. Pomėgiai sportas, filosofinė literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Laima
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ingrida, Vaikas Evaldas, Vaikas Marius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  esu aktyvus, remiu sporto ir kultūros renginius ir pats juose aktyviai dalyvauju.