Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintaras    VIDŽIŪNAS

Apygarda: Utenos (Nr.51)
Iškėlė: Leiboristų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 44
(Iškėlė: Leiboristų partija
numeris sąraše: 27)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1962-10-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Utena
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Molėtai
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno medicinos institutas Provizorius 1985
  Vidurinis Utenos Teofilio Tilvyčio vid. m-kla 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) DARBO partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Utenos rajono savivaldybės tarybos narys 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Gintaro Vidžiūno vaistinė, įmonės savininkas
  17. Visuomeninė veikla DARBO partijos Utenos skyriaus pirmininkas, Provincijos vaistinių asociacijos valdybos narys, Farmacijos sąjungos narys, Vaistininkų sąjungos narys.
  18. Pomėgiai Pasagų mėtymas, Žūklė, Krepšinis
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Larisa Vidžiūnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Gerda Vidžiūnaitė, Vaikas Karolina Vidžiūnaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė