Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vidmanta    MARCINKEVIČIENĖ

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: Darbo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 122
(Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 61)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Vidmanta MARCINKEVIČIENĖ
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: LRS narės V.Martinkaitienės padėjėja
  Kitos darbovietės, pareigos: DARBO PARTIJA JURBARKO SK., administratorė

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: ALGIRDAS
  Pavardė: MARCINKEVIČIUS
  Darbovietė (-ės), pareigos: JURBARKO A.SODEIKOS MENO MOKYKLA, MOKYTOJAS
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) JURBARKAS PIRKTAS
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) GREIČIAI, JURBARKO RAJ. PIRKTAS
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) JURBARKAS STATYTAS
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai GREIČIAI, JURBARKO RAJ. PIRKTAS

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos JURBARKO SAVIVALDYBĖ
  Su darbo santykiais susijusios pajamos JURBARKO A.SODEIKOS MENO MOKYKLA
  Su darbo santykiais susijusios pajamos LR SEIMO KANCELIARIJA
  Su darbo santykiais susijusios pajamos DARBO PARTIJOS BŪSTINĖ
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "TNS GALLUP"

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai VO "GELBĖKIT VAIKUS" PIRMININKĖ