Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vylius    GRĖBLIŪNAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 120
(Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 59)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Vylius GRĖBLIŪNAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: LR Seimo kanceliarija, LR Seimo narės R. Visockytės padėjėjas-sekretorius
  Kitos darbovietės, pareigos: UAB "Klaipėdos verslo valdymo grupė", direktorius

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Danutė
  Pavardė: Grėbliūnienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Klaipėdos darželis-lopšelis "Puriena", auklėtojos padėjėja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Klaipėdos miestas Namo dalies dovanojimo sutartis (tėvai)
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Klaipėdos r. savivaldybė Valstybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Klaipėdos r. savivaldybė Žemės sklypo dovanojimo sutartis

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Klaipėdos darželis-lopšelis "Puriena"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos Respublikos Seimas

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "Klaipėdos verslo valdymo grupė"
  Dalys, pajai VšĮ "Vakarų krašto verslo administratorių centras"

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola AB DnB NORD bankas (į/k 112029270) 2006-08-22

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga VO "Klaipėdos miesto gyventojų bendruomenė" Visuomeninė veikla