Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Virginijus    BARTUŠIS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Leiboristų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 37
(Iškėlė: Leiboristų partija
numeris sąraše: 22)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1965-11-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Tauragė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tauragės miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių universitetas Muzikos pedagogikos magistras 2007
  Aukštasis Šiaulių universitetas Muzikos pedagogikos bakalauras 2005
  Aukštesnysis Vilniaus J. Tallat-Kelpšos k-ja Muzikos pedogogas 1984
  Pagrindinis Tauragės 4 vid. m-kla 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) DARBO partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Tauragės miesto taryba, tarybos narys 1990 - 1995

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Tauragės muzikos mokykla, mokytojas
  17. Visuomeninė veikla Vakarų Lietuvos pučiamųjų muzikos asociacijos narys.
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vaiva Bartušienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Vytautas Bartušis, Vaikas Vita Bartušytė, Vaikas Virginija Bartušytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė