Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Audronė    PITRĖNIENĖ

Apygarda: Skuodo - Mažeikių (Nr.37)
Iškėlė: Leiboristų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 12
(Iškėlė: Leiboristų partija
numeris sąraše: 8)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1958 m. liepos 21 d. Skuodo rajono Lenkimų kaime.
  1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę. 2004 m. – Klaipėdos universitetą, įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Parengė ir apgynė baigiamąjį darbą „Vidaus auditas – bendrojo lavinimo mokyklų organizacijos elgsenos rezultatyvumo prielaida“.
  1984–1986 m. dirbo Vilniaus prekybos technikume. 1986–1988 m. – Skuodo rajono Trumplaukės pagrindinės mokyklos direktore. 1988–1998 m. – Skuodo rajono Gėsalų pagrindinės mokyklos direktore. 1998–1999 m. – Skuodo rajono Mosėdžio vidurinės mokyklos direktore. 1999–2004 m. – Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktore.
  Nuo 2004 m. yra Lietuvos Respublikos Seimo narė.
  Nuolat kėlė kvalifikaciją. 1993 m. jai suteikta 2-oji vadybos kategorija. 1994 m. mokėsi pagal bendrą Lietuvos ir Suomijos programą „Mokyklų vadybos pagrindai“. 1995 m. pradėjo konsultantės veiklą, buvo Klaipėdos krašto mokyklų konsultantė (Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas Švietimo organizavimo katedra). 1999–2001 m. dirbo Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos rengimo grupėje. 2002 m. gavo vidaus audito konsultantės pažymėjimą ir pradėjo šią veiklą. 2001 m. pradėjo mokytis pagal programą „Mokymo ir mokymosi tobulinimas“, 2002 m. pradėjo vesti seminarus mokyklose. 2004 m. gavo mokymo ir mokymosi tobulinimo konsultanto pažymėjimą. Nuo 1997 m. buvo vadybos ekspertė ir rajono vadovų atestacinės komisijos narė, dalyvavo kaip ekspertė vertinant mokyklų vadovų veiklą kvalifikacijos kategorijai įgyti.
  Publikacijos: „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika (bendraautorė)“, Vilnius, ŠAC, 2000 m.; „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika“, I dalis, Vilnius, ŠAC, 2002 m.; pranešimas „Bazinės mokyklos kompiuterių klasės panaudojimas mokytojų kvalifikacijai kelti“; straipsniai – „Keičiame mokyklą“ knygoje „Kuriame savo mokyklą“.
  Nuolat rengė įvairius straipsnius švietimo klausimais rajono laikraščiams „Skuodas“, „Mūsų žodis“.
  Dirbo prie projektų. Jos parengti ir laimėję projektai: 2001 m. – „Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas Skuodo P. Žadeikos gimnazijoje“; 2000 m. – „Mokykla – informacinei Lietuvai“; 2000 m. – „Pozityvios visuomenės nuomonės, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimo agentūros steigimas“ ir kt. Vadovavo projektams: „Jungčių projektas Skuodo rajone“ (2002–2004 m.), „Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese“ (2001–2003 m.). Parengė projektą „Vertinimas ugdymo procese“.
  Vedė seminarus Lietuvos mokyklose. 1998 m. pradėjo bendradarbiauti su Mokyklų tobulinimo centru, vedė pagal mokyklų tobulinimo programą autorinius seminarus Lietuvos mokyklų komandoms: klasių auklėtojams („Klasės bendruomenės telkimas“), mokyklų komandoms („Mokyklos veiklos planavimas, „Mokyklos vidaus auditas“, „Vertinimas ugdymo procese“), švietimo centruose įvairių mokyklų komandoms („Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas“, „Ruošiantis pamokai“, „Sėkmingo mokymosi link“).
  Laisvai kalba rusiškai, su žodynu – vokiškai.
  Ištekėjusi. Turi du vaikus.