Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras    NARKEVIČIUS

Apygarda: Vakarinė (Nr.27)
Iškėlė: Darbo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 52
(Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 20)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1955-12-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Biržų m.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Antano Smiečkaus politechnikos institutas PCS - pramoninė, civilinė statyba 1988
  spec. vidurinis Panevėžio politechnikos mokykla VKS - vandentiekio, kanalizacijos statyba 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio m. savivaldybės tarybos narys 2007 -
  Miesto ūkio plėtros ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB Ignalinos statyba, generalinis direktorius
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai medžioklė, žvėjyba, slidinėjimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Danutė Markevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Kristina Markevičiūtė-Mačiulienė, Vaikas Mindaugas Markevičius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -