Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jadvyga    ZINKEVIČIŪTĖ

Apygarda: Naujosios Vilnios (Nr.10)
Iškėlė: Darbo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 31
(Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 13)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-11-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta TRAKAI
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VILNIAUS UNIVERSITETAS mikrobiologė 1973

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Biomedicinos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Prancūzų, Rusų, Lenkų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nuo 2003m. Darbo PARTIJOS

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Seimo NARĖ 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR SEIMAS, EUROPOS REIKALŲ pirm. pavaduotoja
  17. Visuomeninė veikla Užsienio bendruomenės garbės narė
  18. Pomėgiai dviračiai, plaukymas, menas, muzika
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas RASA

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  MASTYMAS DARO STEBUKLUS - MĄSTYK POZITYVIAI!