Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Bronė    BUIVYDIENĖ

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Išsikėlė pati

Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1952-04-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Imbarės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kretingos raj. Kurmaičių km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis, magistras Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetas Viešojo administravimo kvalifikacinis laipsnis 2005
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Ekonomistas-organizatorius 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TSKP, NS (socialliberalai)
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos B. Buivydienės pieno surinkimo įmonė, savininkė
  17. Visuomeninė veikla Bendruomenės Imbariečių draugija pirmininkė, Kretingos raj. kaimo plėtros asociacijos valdybos pirmininkė
  18. Pomėgiai Sportas, Menas, Visuomeninė veikla
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Antanas Buivydas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Jūratė Jokubavičienė, Vaikas Neringa Česnulaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė