Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas    KURCIKEVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 104

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1944-03-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Plungė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilkaviškio m., Lietuva
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Politechnikos universitetas Inžin. - statyb. 1966
  Specialus vidurinis Kauno Politechnikumas Techn. - statyb. 1962


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partijos Tvarka ir teisingumas.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Plungės r. savivaldybės Taryba, tarybos narys 1990 - 1991
  Plungės r. savivaldybės Taryba, tarybos narys, mero patarėjas 2003 - 2007
  Plungės r. savivaldybės Taryba, tarybos narys 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Plungės kooperatinė prekyba", Vičiūnai, projekto vadovas.
  17. Visuomeninė veikla Partinis darbas, šachmatų Plungės sk. tarybos narys.
  18. Pomėgiai Šachmatai, Komentarai internete
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Bronė Kurcikevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Inga, Vaikas Lina

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė