Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Ignas    JONUŠAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 101

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-02-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Skuodas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Skuodo raj. Kaukolikų kaimas.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistras Kauno technolog. universitetas Viešasis adm. 2003
  Specialus vidurinis Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas Elektrik.-technik. 1992
  Aukštasis Lietuvos Ž.Ū. akademija Inžin.-elektrikas 1988
  Vidurinis Suodo raj. Šačių vid. m - kla Nenurodė 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partija Tvarka ir teisingumas.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Skuodo raj. savivaldybės taryba. Ekonomikos komiteto pirmininkas 2006 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Ketonas", direktorius.
  17. Visuomeninė veikla Partijos Tvarka ir Teisingumas Skuodo skyriaus pirmininkas.
  18. Pomėgiai Domėjimasis psichologija ir filosofija
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rimanta Jonušienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Žygimantas, Vaikas Vygandas, Vaikas Ovidijus

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė