Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Ramūnas    DOMARKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 96

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1982 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos pilietis.
  2001–2005 m. studijavo Šiaulių universitete viešąjį administravimą (viešojo administravimo bakalauro diplomas).
  Nuo 2005 m. studijuoja Vilniaus universitete komercinę teisę.
  2004–2005 m. dirbo VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Tarptautinių ryšių skyriaus vadovu, projektų vadovu, konsultantu. Buvo atsakingas už projektų valdymą, rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms panaudoti ir įgyvendinimą, konsultavimą. Europos Sąjungos Socrates / Erasmus institucinis koordinatorius.
  Nuo 2005 m. iki šiol dirba UAB PADAK komercijos direktoriumi. Atsakingas už įmonės ir investicijų valdymą, nekilnojamojo turto plėtros projektus, vystymą ir pardavimą.
  Pasirengęs dirbti vadybinį ir administracinį bei teisinį darbą viešojo administravimo ir verslo sektoriuje integruojant sukauptą Lietuvos, Europos patirtį. Kompetenciją sudaro gebėjimas analizuoti socialines, ekonomines, etines, teisines ir politines problemas, strategiškai planuoti ir priimti sprendimus, kritiškai bei analitiškai mąstyti, dalykiškai komunikuoti, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti mokslinius tyrimus naudojantis bendro ir specialaus mokslinio pažinimo metodais. Atsakingas požiūris į socialiai svarbias problemas, iškylančias šiandieninėje visuomenėje, leis prisidėti prie reikalingų pokyčių ir gerovės kūrimo Lietuvos valstybės gyvenime.
  Nevedęs.