Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nina    ŠESTERNIKOVA


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 89

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-11-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Sčelkovo m., Maskvos sr., Rusija
  11. Tautybė Rusas (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos analizės, pripažinta ekonomisto kvalifikacija 1984
  Specialus vidurinis Vilniaus statybos technikumas PGS - technikas 1973
  Specialus vidurinis Maskvos pedagoninė mokykla Pradinių klasių mokytoja 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lietuvių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partijos Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus miesto savivaldybė, tarybos narė
  17. Visuomeninė veikla Bendradarbiavimo su tautinėmis mažumomis darbo grupės vadovė, parodų organizavimas savivaldybėje
  18. Pomėgiai Meninė fotografija, Žurnalistika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Boris Šesternikov
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Aleksej Šesternikov

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė