Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gediminas    RUDŽIONIS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 85

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1948-09-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas, Lietuva
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas Istorija 1973
  Aukštasis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas Lietuvių k. ir literatūra 1969

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partija Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto taryba, narys 2007 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus m. tarybos narys, Partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos pirmininkas
  17. Visuomeninė veikla Partijos Tvarka ir teisingumas Šeškinės skyriaus pirmininkas, partijos tarybos narys
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jurgita
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Dovilė, Vaikas Rokas, Vaikas Antanas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė