Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas    BUKAUSKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 81

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Antanas BUKAUSKAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Mykolo Romerio universitetas, dėstytojas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Liudmila
  Pavardė: Bukauskienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Vidaus reikalų ministerijos informatikos ir ryšių departamento inspektorė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Privatizuotas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos LR Vyriausioji rinkimų komisija
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vidaus reikalų ministerija
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Mykolo Romerio universitetas
  Autorinis atlyginimas Lietuvos viešojo administravimo institutas

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos Akcijos su kainų indeksu FTSEIXinhua China 25 susietomis obligacijomis