Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas    NAVICKAS

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr.70)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 79

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Algirdas NAVICKAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Informacija nepateikta
  Kitos darbovietės, pareigos: Jašiūnų "Aušros" vidurinė mokykla, Šalčininkų r., mokytojas.

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Virginija
  Pavardė: Navickienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: ADB "RESO Europa" Varėnos skyriaus vadovė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Varėnos r. Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Perlojos k. Pirkta

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos ADB "RESO Europa" Varėnos skyriaus
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Jašiūnų "Aušros" vid. mokykla, Šalčininkų r.

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola DnB NORD 2005-03-01