Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas    ŽANDARAS

Apygarda: Kauno kaimiškoji (Nr.66)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 77

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1956-01-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Mitkūnų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno kolegija Kraštotvarkos inžinierius 2007
  Aukštesnysis Kauno 23-oji technikos mokykla Technikas 1975
  Vidurinis Kauno II-oji vid. m-kla Nenurodė 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partija Tvarka ir teisingumas.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno raj. savivaldybės tarybos narys 2000 - 2003
  Kauno raj. savivaldybės tarybos narys, mero padėjėjas 2003 - 2007
  Kauno raj. savivaldybės tarybos narys 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VšĮ "Kilnūs siekiai", direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikal.
  17. Visuomeninė veikla Karo istorijos klubas, LR ūkininkų sąjungos narys, Lietuvos Šaulių sąjungos narys.
  18. Pomėgiai Istorija, Politika, Sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ija Masilionienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Mindaugas, Vaikas Inga, Vaikas Vesta

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė