Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stasys    DANIUS

Apygarda: Kaišiadorių - Elektrėnų (Nr.59)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 76

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Stasys DANIUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Kaišiadorių rajono savivaldybė, tarybos narys.
  Kitos darbovietės, pareigos: Lietuvos veterinarijos akademija, profesorius-konsultantas

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Gražina
  Pavardė: Danienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Pensininkė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Dovanota
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Kaišiadorių raj. Pirkta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Kaišiadorių raj. Dovanota
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilnius Statyta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Kaišiadorių raj. Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Kaišiadorių raj. Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Molėtų raj. Atstatyta

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Vertybinių popierių pardavimo pajamos UAB "Girilis" paskirstymo akcijos
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos Prekybos namai "Genta"
  Akcijos Baltagrokviža
  Akcijos UAB "Pakerta"
  Akcijos Baltagrokveža
  Akcijos Žemės banke
  Dalys, pajai Kooperatyvas Žigigsiva

  VII. Gautos dovanos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 1 MGL (išskyrus dovanas, gautas iš artimųjų giminaičių ir šeimos narių):
  Tipas Dovanojusiojo asmens pavadinimas Dovana, data
  Gauta dovana Erika Žigarienė Pastatas-veršidė, 2007-05-31

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos Lietuvos skyrius Viceprezidentas
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos ūkininkų sąjunga Narys