Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algimantas    DUMBRAVA

Apygarda: Zarasų - Visagino (Nr.52)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 23

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1958-06-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Zarasai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Zarasai
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado (dabar Sankt-Peterburgo) geležinkelio transporto institutas Inžinierius - mechanikas 1981


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tvarka ir teisingumas (TSKP, krikščionių demokratų)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys 1997 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Zarasų pensionatas, direktoriaus pavaduotojas socialiniam ir medicininiam darbui.
  17. Visuomeninė veikla Labdaros ir paramos fondo "Išgirsk mane" prezidentas, lietuvių - flamandų bendrijos narys, Zarasų rajono socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkas.
  18. Pomėgiai Šeima, Kelionės, Politika, Religija, Labdara
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Alicija Dumbravienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Tomas Dumbrava, Vaikas Simonas Dumbrava

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė