Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dailis Alfonsas    BARAKAUSKAS

Apygarda: Fabijoniškių (Nr.5)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 9

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1952-06-29
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pakruojo raj., Geručių km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis universitetas (dabar Vilniaus universitetas) Tarptautiniai ekonominiai santykiai 1989
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas Automatizavimo inžinieriaus mechaniko 1975


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų, Latvių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partijos Tvarka ir teisingumas narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šiaulių miesto tarybos ir valdybos narys 1997 - 2000
  LR Seimo narys 2000 - 2004
  LR Seimo narys 2006 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Sodo darbai, Lietuvos meno istorija, Žūklė
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Violeta Barakauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Neringa Barakauskaitė-Jakubauskienė, Vaikas Vilija Mikuckienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė