Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Ona    VALIUKEVIČIŪTĖ

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 8

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1945 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvė.
  1963–1971 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, įgijo vokiečių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją.
  1971–1991 m. buvo Valstybinės filharmonijos solistė. 1991–1994 m. dirbo Vilniaus mokytojų namų laisvalaikio organizavimo klubo direktore. Nuo 1996 m. yra Lietuvos muzikų sąjungos narė. 1994–2000 m. dirbo Lietuvos estrados artistų rėmimo fondo direktore. 2000–2001 m. – Lietuvos Respublikos Seimo nario R. Pakso padėjėja. Nuo 2002 m. yra Partijos Tvarka ir teisingumas (buvusi Liberalų demokratų partija) narė. 2002 m. vadovavo valstybinei įmonei Visuomenės pažangos fondui. 2002–2003 m. buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė. 2003–2004 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja ryšiams su visuomene.
  2004–2008 m. kadenciją yra Lietuvos Respublikos Seimo narė, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Žmogaus teisių komiteto narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė, Narkomanijos prevencijos komisijos narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė.
  Taip pat yra šių grupių narė: Moterų parlamentinės grupės, Bioetikos parlamentinės grupės, Visuomenės plėtros, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinės grupės, Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės, Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupės, Tarpparlamentinių ryšių su Pietų Kaukazo valstybėmis (Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija) grupės, Tarpparlamentinių ryšių su Singapūru ir Tailando Karalyste grupės, Bendruomenių reikalų grupės.
  Gimtoji kalba – lietuvių. Moka vokiečių, anglų, rusų kalbas.