2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Pakruojo rajono rinkimų
apygarda (30 )
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
JUOZAPAS    VAITELIS
Numeris sąraše: 1
Gimimo data: 1936-01-18
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Pakruojo r. pirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Pakruojo r. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Pakruojo r. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Pakruojo r. paveldėtas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Pakruojo r. savivaldybės administracija

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB Danisco sugar Panevėžys