2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Šiaulių rajono rinkimų
apygarda (45 )
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
ANTANAS    SEKRECKIS
Numeris sąraše: 1
Gimimo data: 1951-07-07
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Šiaulių m. pirkimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilėnų k., Kuršėnų k. sen. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilėnų k., Kuršėnų k. sen. pirkimas, dovanojimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos A.Sekreckio Ūkininko ūkis
Kitos pajamos UAB "Ventos polimeriniai gaminiai"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šiaulių rajsavivaldybė, UAB "Ventos polimerinia igaminiai"

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB "Labnora"

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "Ventos polimeriniai gaminiai" statybinių medžiagų g-ba