2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Druskininkų rinkimų
apygarda (7 )
Lietuvos socialdemokratų partija
MYKOLAS    ŠVĖGŽDA
Numeris sąraše: 15
Gimimo data: 1943-04-10
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Druskininkai Pirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Druskininkų sav. Statyta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Druskininkai Statyta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Druskininkų sav., Neravų km. Pirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Druskininkų švietimo centras
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Druskininkų komunalinis ūkis"