2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
KOSTAS    JANKAUSKAS
Numeris sąraše: 2
Gimimo data: 1954-04-07
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius pakeista paskirtis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Marijampolės sav. nuosavybės atstatymas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamos GEDA KUMŽIENĖ, WULF EBERHERD FEINHALF
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos KONRADO ADENAUERIO FONDAS
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB PROJEKSERVISAS
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB KONCERNAS ALGA
Su darbo santykiais susijusios pajamos MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB BITEMA
Akcijos UAB TRAVĖJA
Akcijos UAB MĖSUVA
Akcijos UAB KIRTIMAI
Akcijos UAB VERNITAS
Akcijos UAB KONCERNAS ALGA

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB BANKAS HANSABANKAS 2005-11-29
Suteikta paskola SIMONAS JANKAUSKAS 2006-05-01
Suteikta paskola ŠARŪNAS JANKAUSKAS 2006

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai MARIJAMPOLĖS ROTARY KLUBAS KLUBO NARYS