2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Skuodo rajono rinkimų
apygarda (41 )
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
ALVYDAS    SĖDŽIUS
Numeris sąraše: 2
Gimimo data: 1960-08-23
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Mosėdžio g. 13a-3 Pirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Janonio g. 30, Skuodas Pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Sistema"

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB "Sistema"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Nuoma (panauda) UAB "Sistema" 1999-10-15