2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Raseinių rajono rinkimų
apygarda (38 )
Lietuvos socialdemokratų partija
GEDIMINAS KAZYS    GALUBAUSKAS
Numeris sąraše: 5
Gimimo data: 1948-08-17
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Raseiniai pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Raseiniai pastatytas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Padubysio S/B pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Aukštuoliukų km. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Sargelių km. paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos G.Radavičiaus privatus kabinetas
Su darbo santykiais susijusios pajamos IĮ D.-M.Galubauskienės odontologijos kabinetas

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė IĮ D.-M.Galubauskienės odontologijos kabinetas odontologija