2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Šiaulių rajono rinkimų
apygarda (45 )
Darbo partija
ALBERTAS    STARKUS
Numeris sąraše: 2
Gimimo data: 1951-05-01
III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Su darbo santykiais susijusios pajamos KB "Jonas ir sūnūs" UAB "Kontynis ir partneriai"
Individualios įmonės savininko pajamos Alberto Starkaus įmonė, savininko pajamos

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB "Ukio bankas" 2005-05-24

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė Alberto Starkaus įmonė Juridinės paslaugos