2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
EUGENIJUS    ALESIUS
Numeris sąraše: 17
Gimimo data: 1958-04-03
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolė pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolės sav., Marijampolės seniūnija įsigyta už pajus
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Marijampolės sav., Marijampolės seniūnija pirkta, dovanota

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio pajamos, Ūkininko ūkis
Su darbo santykiais susijusios pajamos Su darbo santykiais susijusios pajamos, Marijampolės savivaldybės administracija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Su darbo santykiais susijusios pajamos, Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB NORD/LB Lietuva 2005-05-25