2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
KOSTAS    KYNAS
Numeris sąraše: 13
Gimimo data: 1951-10-24
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 S.Nėries g.139, Vilkaviškis individuali statyba
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 3.0 S.Nėries g.139, Vilkaviškis individuali statyba
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Gėlyno g.14, Marijampolė aukcione pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Sklypas P.Butlerienės skg. 3, Marijampolė pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Sklypas V.Kudirkos g. 18, Marijampolės pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Atlyginimas iš UAB „TeleSATpressa“
Autorinis atlyginimas Autorinis atlyginimas iš UAB UAB „TeleSATpressa“
Autorinis atlyginimas Autorinis atlyginimas iš Kosto Kyno leidybos įmonės
Autorinis atlyginimas Autorinis atlyginimas iš VšĮ „Marijampolės telekinas“

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB „Santakos laikraštis“
Akcijos UAB „TeleSATpressa“

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola Žilvinas Kynas 9999-12-31

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė Kosto Kyno leidybos įmonė Leidyba
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB „TeleSATpressa“ -

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Lietuvos žurnalistų sąjunga Narys
Pareigos ar ryšiai Marijampolės apskrities futbolo federacija Atstovas spaudai
Pareigos ar ryšiai Vyrų krepšinio komanda SŪDUVA Atstovas spaudai

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Žilvinas Kynas (sūnus) Turi individualią įmonę Marijampolėje

XI. Kiti duomenys ar aplinkybės, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti viešųju ir privačių interesų konfliktas
Tipas Pavadinimas
Kiti duomenys ar aplinkybės K.Kyno leidybos įmonė - savivaldybės reklama laikraštyje „100 procentų“
Kiti duomenys ar aplinkybės UAB „TeleSATpressa“ - spausdina savivaldybės užsakymus
Kiti duomenys ar aplinkybės Marijampolės TV neetatinis sporto komentatorius