2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VIDAS    PIELIKIS
Numeris sąraše: 7
Gimimo data: 1962-05-05
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Meškučių k. išsipirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Meškučių k. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 10.0 Marijampolės savivaldybė pirkti

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio veikla, UAB KRATONAS, ARVI CUKRUS, AGROKONCERNAS, MARIJAMPOLĖS GRŪDAI
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės savivaldybės administracija

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola SEB Vilniaus bankas 9999

XI. Kiti duomenys ar aplinkybės, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti viešųju ir privačių interesų konfliktas
Tipas Pavadinimas
Kiti duomenys ar aplinkybės Žemės ūkio skyrius dėl kvotų, subsidijų, lengvatų