2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Šiaulių rajono rinkimų
apygarda (45 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VITOLDAS PRANAS    ZOVĖ
Numeris sąraše: 3
Gimimo data: 1950-11-20
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Žemdirbių aikštė 16 Dovanotas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Ringuvėlės kaimas, Šiaulių rajonas Pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Kurtuvėnų kaim. sen. Sodybų kaimas Pirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos „Sodra“invalidumo pensija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šiaulių raj. savivaldybės Pavenčių mokykla
Su darbo santykiais susijusios pajamos Kuršėnų ž. ū. bendrovė

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Dalys, pajai Kuršėnų Ž.Ū.B.